....

footer_logo Универзитетски Стоматолошки Клинички Центар: „проф. д-р Бојо Андрески“
Работно време:  секој работен ден и викенди од 08 до 20 часот.
тел.:   +389 2 320 20 22  |  www.eurmdentalcenter.mk  |  contact@eurmdentalcenter.mk

Copyright © 2018. EURM Dental Center. Designed by © Elco M | www.elco.eu.mk |