Работно време :

Понеделник - Петок : 8.00 ч - 20.00 ч

За нас :

Универзитетскиот стоматолошки клинички центар „проф.д-р Бојо Андрески„ функционира од почетокот на 2011 година.

Итни случаи :

phone

 +389 78 482 062

phone +389 

2 320 2022

Детска с.
Специјалност и напредни стоматолошки услуги
Естетика
Специјалност и напредни стоматолошки услуги
Ортодонција
Специјалност и напредни стоматолошки услуги
Протетика
Специјалност и напредни стоматолошки услуги
Стоматологија
Специјалност и напредни стоматолошки услуги

На располагање сме Ви повеќе од 10 години

Ние сме целосно акредитирани, со овластен Центар за дијагностика. Стоматолошката клиника Универзитетскиот стоматолошки клинички центар „проф.д-р Бојо Андрески, сместен во нашите простории

 • Здравствен преглед
 • Консултации
 • 24ч. за итно
 • 365 дена Ваша сигурност
Image
Проф. др Владо ВанковскиОрална  хирургија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
Проф. др Енис РеџепОрална и максилофацијална хирургија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
асс. др Владимир БојаџиевОрална хирургија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
асс. др Јордан ЃурческиОрална хирургија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
доц. др Катерина Гешоска ВасилеваПротетика
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
доц. др Соња ВујасинПротетика
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
доц. др Емилија КостадиновскаДетска стоматологија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
доц. др Снежана ДимитровскаDesigner
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
асс. др Борче ПетковскиОртодонција
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
доц. др Маријана МирчевскаЕндодонција
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
Проф. др Ана БелазелковскаБолести на уста
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
асс. др Дијана ЈошеваDesigner
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
др. Марјан ЈоноскиОпшта стоматологија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
др. Мирјана Амбаровска ТалевскаЕндодонција
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
др. Шефкет КадриевOпшта стоматологија
 • +389 2 320 2022
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Повеќе
 
  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Нашата локација