Др. Шефкет Кадриу

Др. Шефкет Кадриу

 
Доктор по дентална медицина

Роден е во Скопје,  завршува средно образование за забен техничар. Дипломира како доктор по дентална медицина во 2018. Активно присуствува на семинари и работилници за модерна стоматологија. Од 2020 година е редовно вработен во Стоматолошка Клиника Бојо Андрески.
Зборува македонски , албански, турски и англиски јазик .