Др. Марјан Јоноски

Др. Марјан Јоноски

 
Доктор по стоматологија

Дипломирал 1996 година во Скопје . Од 2012 година е вработен во ПЗУ УСКЦ „проф.др Бојо Андрески “ од Скопје како матичен стоматолог. Интензивно се едуцира и работи во областа на ендодонцијата и конзервативната естетска стоматологија.