М-р Др. Сци Мирјана Амбароска Талевска

М-р Др. Сци Мирјана Амбароска Талевска

 

Специјалист по стоматолошка протетика

Магистер по стоматолошки науки

Родена 1983 година во Скопје. Дипломирала 2007 година на Стоматолошки факултет “Св. Пантелејмон”- Скопје. Магистрирала во 2011 година , а специјализација по Стоматолошка протетика завршува во 2014 година на истиот факултет. Во работен однос е од 2009 година. Во ПЗУ УСКЦ „проф.др Бојо Андрески “ работи како матичен стоматолог